Basiseducatie in cijfers

Het voorbije schooljaar noteerde een bepaalde instelling 26088 inschrijvingen van cursisten in de basiseducatie. Samen volgden ze 3600 cursussen. We brengen ze voor u in profiel.

Profiel van de cursisten

Sinds het ontstaan van de basiseducatie is het een constant gegeven dat er meer vrouwen dan mannen cursus komen volgen. 60% van de cursisten zijn vrouwen.

Meer dan de helft van de cursisten zit in de leeftijdsgroep 25 – 45 jaar. 21 % van de cursisten is ouder dan 55 jaar. 4% van deze groep is ouder dan 65 jaar. De centra bereiken ook bijna 4200 (16%) jongeren.

Er zijn over het algemeen beperkte leeftijdsverschillen vast te stellen in de verschillende opleidingen. Uitzonderingen zijn de opleidingen NT2 (ruim 85% van de cursisten jonger dan 45 jaar) en ICT (maar 15% van de cursisten jonger dan 35 jaar).

Inkomen

Bij de werk- en inkomenssituatie, springt het hoge percentage niet-werkende cursisten in het oog. Slechts 23,5 % van de cursisten beschikt over een eigen inkomen uit voltijdse of deeltijdse arbeid. Bijna 30% van de cursisten hebben helemaal geen inkomen. Anderen hebben een inkomen uit de sociale zekerheid of krijgen een uitkering van het OCMW. De situatie in Vlaanderen, nl. dat maar weinig laaggeschoolden een plaats vinden op de arbeidsmarkt, weerspiegelt zich in de cursistenpopulatie.

Deelnames aan de opleidingen

Op de deelname aan de verschillende opleidingen krijgen ze onder meer een zicht via de geldige deelnemersuren van de centra. Dan wordt niet alleen rekening gehouden met de aanwezigheid van de cursist, maar ook met de cursusduur en –intensiteit.

Wat het decretaal gefinancierd aanbod betreft, zien ze dat het aandeel van NT2 ruim 38% bedraagt, dat van alfa NT2 17%. De opleidingen ICT en NT1 zijn goed voor respectievelijk 13.32% en 12,82% van de geldige deelnemersuren. Tot slot volgen MO (8,57%), wiskunde (3,8%) en opstap talen (1,78%).

Bij het additionele gefinancierd aanbod krijgen ze een veel extremere verhouding : bijna 90% van de deelnemersuren is in dit geval voor NT2(71%) en alfa NT2 (17,6%) samen. Dit hoge percentage wordt voornamelijk verklaard door de extra NT2-middelen om de wachtlijsten weg te werken.

Bekijk je tot slot de deelnemersuren los van de financiering, dan gaat ruim de helft van de deelnemersuren naar de NT2-opleiding.

© Copyright 1997-2024 VCOB.be - alle rechten voorbehouden