Missie

Een steunpunt voor de basiseducatie.

De kerntaken zijn: een visie ontwikkelen over onderwijs, opleiding en vorming aan laaggeschoolde volwassenen, advies geven, informatie en communicatie, ondersteuning van de centra voor basiseducatie, ontwikkelen van concepten, referentiekaders, leerplannen en lesmateriaal.

Deze kerntaken worden in overleg en samenwerking met alle betrokkenen uit de basiseducatie gedaan.

Expertise over onderwijs, opleiding en vorming aan laaggeschoolde volwassenen en zijn expertise over klare taal ter beschikking van andere netwerken, beroepskrachten en organisaties die werken met deze doelgroep.

© Copyright 1997-2024 VCOB.be - alle rechten voorbehouden