Welkom in de bibliotheek

De bibliotheek beschikt over een collectie lesmateriaal en achtergrondliteratuur bedoeld voor het brede veld van onderwijs, vorming en opleiding aan (laaggeschoolde) volwassenen.

Er wordt vooral lesmateriaal verzameld rond de opleidingen

– Nederlands moedertaal (NT1)
– Nederlands als tweede taal (NT2) (voor anderstaligen)
– alfabetisering tweede taal (alfa NT2)
– wiskunde
– maatschappijoriĆ«ntatie (MO)
– informatie- en communicatietechnologie (ICT)
– Frans en Engels
– bouwen

Daarnaast is er een verzameling eenvoudig geschreven leesboeken voor volwassenen.

De achtergrondliteratuur handelt over geletterheid/analfabetisme, basiseducatie en volwasseneneducatie, cursistenbegeleiding, curriculumontwikkeling, leerpsychologie, didactiek, nascholing van lesgevers, beroepsgerichte educatie, werving van cursisten, de multiculturele samenleving, sociaal-cultureel werk, open en zelfstandig leren, samenwerking openbare bibliotheken en volwasseneneducatie, leesbevordering, informatie- en communicatietechnologie, kwaliteitszorg, management, onderwijs in de gevangenis.

© Copyright 1997-2023 VCOB.be - alle rechten voorbehouden