Plan Geletterdheid

Meer dan een op zeven Vlamingen missen de nodige basiskennis om goed te functioneren in de samenleving. Het gaat om lezen of schrijven, maar bijvoorbeeld ook om computervaardigheden. Wie laaggeletterd is, heeft een hoog risico op werkloosheid en voelt zich veel minder betrokken in de samenleving.

Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil dit fenomeen bestrijden met een Plan Geletterdheid. Dat plan werd eind juni 2005 goedgekeurd door de Vlaamse regering en bevat acties waarin heel wat partners betrokken worden: de opleidingsverstrekkers (VDAB, VIZO, centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs en het leerplichtonderwijs), de VDAB, de werkgevers en werknemers en welzijnsorganisaties.

Een aantal acties uit het plan zijn in 2005 opgestart. Zo hebben de VDAB en het VOCB een test ontwikkeld om basiskennis in te schatten en is de geletterdheidsproblematiek opgenomen in het model van sectorconvenants met de Vlaamse regering.

Recent werden nieuwe initiatieven genomen. U kunt de ontwikkelingen volgen in trimesteriƫle opvolgingsverslagen.

© Copyright 1997-2024 VCOB.be - alle rechten voorbehouden